همکاری با بهرویش

پشتوانه ای ۱۰ ساله در زمینه تولید بذر های گلخانه با برند بریدر و فضای باز با برند سیدزلند و تولید کود های شیمیایی با برند مایسا و احساس نیاز بیش از پیش به منظور ارائه خدمات به روز و مداوم در تمامی استان های کشور ما را بر این داشت تا از فروشگاه داران محترم مجاز به منظور دریافت نمایندگی فروش این محصولات درخواست همکاری نماییم….