منوی سایت
زمان و نحوه آبیاری درخت انار
  • تاریخ ارسال پرسش : 12 مرداد 1394 ساعت 04:28 ب.ظ
لطفا در مورد زمان و نحوه آبیاری درخت انار در زمان گل و میوه توضیح دهید.
پاسخ
  • تاریخ پاسخ : 12 مرداد 1394 ساعت 04:28 ب.ظ

در حالت کلی قبل از گلدهی انار می توان درخت را آبیاری کرد. و بعد از گلدهی تا زمان گردویی شدن میوه، گیاه تقریبا به آب نیاز ندارد مگر در برخی شرایط خاص که مربوط به میزان رطوبت خاک قبل از گلدهی می گردد.
از بعد از گردویی شدن میوه، به طور منظم هرچند روز یکبار بر اساس میزان رطوبت خاک، نوع خاک، میزان دما و غیره آبیاری گردد.
در زمستان، روش آبیاری غرقابی برای کنترل آفت انار مناسب است. ولی گاهی در زمستان های سرد سبب یخ زدگی و خشکیدن درخت می گردد.
بی نظمی در آبیاری از نظر میزان آب یا زمان آبیاری سبب ترک خوردگی انار می گردد. به ویژه در شرایط خشک و وزش بادهای گرم. برای رفع این مشکل و حتی کنترل آفتاب سوختگی انار می توان از محصول دکوشیلد استفاده کرد. این محصول علاوه بر ویژگی های ذکر شده می تواند باعث افزایش راندمان از طریق کنترل تعرق بیش از حد،تامین کلسیم میوه، زودرسی و افزایش عملکرد گردد.

آخرین پرسش و پاسخ ها