منوی سایت
تله نوری
  • تاریخ ارسال پرسش : 27 اردیبهشت 1395 ساعت 12:02 ب.ظ
آیا تله نوری صرفا جهت مبارزه با سن پسته وجود دارد؟
آیا امکان آن هست که با تله نوری مخصوص کرم گلوگاه انار، سن پسته به دام انداخت؟
پاسخ
  • تاریخ پاسخ : 27 اردیبهشت 1395 ساعت 12:02 ب.ظ

تله های نوری از دوجهت مورد استفاده قرار می گیرند: یکی شناسائی آفت (مانیتورینگ) و دیگری شکار انبوه (mass trapping)، که در خصوص آفات پروانه ای می تواند بسیار موثر و کارآمد باشد.
از این جهت تله نوری برای کنترل سن غلات یا سن پسته موثر نبوده و توصیه نمی شود. اگرچه ممکن است به صورت تصادفی یک گونه سن در این تله ها به دام بیفتد ولی نمی توان آن را به عنوان یک روش کنترلی در نظر گرفت.

آخرین پرسش و پاسخ ها