منوی سایت

 دراین فرم شما میتوانید بذر،سم ویا کود اضافی که در انبار خود دارید را به مزایده بگذارید

* ضروری
* نام و نام خانوادگی :
* تلفن همراه :
* شغل :
* چه نهاده ای را تصمیم به فروش دارید؟ :

توضیح محصول :
مقدار موجود :
* قیمت پیشنهادی شما برای فروش :
شهری که انبار شما درآن قرار دارد :
توضیحات مورد نظر خودتان را برای ما بنویسید :