منوی سایت

عوامل ماکرو یا ماکروارگانیسم ها

شامل بیش از 100 مورد از حشرات، کنه های شکارگر، پارازیتوئید (انگل واره) حشرات و کنه های آفات گیاهی هستند و به صورت تجاری برای مصرف در گلخانه ها و مزارع عرضه می شوند.
درحال بارگزاری