منوی سایت

اسفناج به عنوان یک گیاه روزبلند به شدت تحت تاثیر طول روز بلند قرار می گیرد، یعنی روزها بلند می شود. تمایل گیاه به ساقه و گل رفتن افزایش می یابد. هرچند عوامل آب و هوایی دیگر مانند گرما می تواند به گل رفتن را تسریع نماید، ولی عامل اصلی نبوده و فقط طول مدت روشنایی است که نقش عمده را خواهد داشت، بنابر این اگر طول مدت روشنائی کمتر از 12 ساعت باشد، اسفناج به گل نخواهد رفت.
اسفناج از نظر تلقیح یک گیاه آلوگام است و انتقال دانه های گرده آن به وسیله باد صورت می گیرد.

شرایط اقلیمی و خاکی
اسفناج نسبت به آب و هوا حساسیت چندانی ندارد و جزء محصولات فصل خنک است. رطوبت کافی هوا و خاک در رشد و نمو و کیفیت اسفناج اثر مثبت دارند. در مناطق خیلی سرد اسفناج زمستانه صدمه می بیند. اسفناج از جمله گیاهانی است که دارای ریشه بسیار عمیق بوده و همان طوری که گفته شد در خاک های عمیق لومی سیلتی تا 40/1 متر نفوذ می کند. بنابراین زمین های کم عمق و یا زمین های غیر قابل نفوذ چندان مناسب کاشت اسفناج نمی باشند. در زمین های شنی و سبک اسفناج می روید ولی محصول کافی نخواهد داد. البته در زمین های رسی سنگین نیز کاشت اسفناج نتیجه خوبی نخواهد داد. مناسب ترین PH خاک را برای اسفناج 5/6 تا 5/7 ذکر کرده اند. بعضی از محققین نتیجه گرفته اند که محصول اسفناج در PH برابر5 به نصف کاهش یافته و در PH برابر 4/5 رشد و نمو گیاه متوقف می شود. مناسب ترین خاک ها برای اسفناج خاک های نم دار لیمونی عمیق و هوموس دار می باشند. البته برای محصول زودرس باید از زمین های سبک و قوی استفاده کرد.

تهیه زمین
زمین اسفناج باید کاملا نرم باشد و بذر کاشته شده به خوبی به ذرات خاک بچسبد. بنابراین قبل از کاشت باید زمین را به وسیله دیسک و یا کولتیواتر خوب نرم کرد و بعد از کاشت غلتک زد. فواصل کاشت را بین 25 تا 35 سانتیمتر در نظر می گیرند. مقدار بذر لازم متغیر و تابع فواصل کاشت می باشد.

زمان کاشت
با توجه به اینکه اسفناج یک گیاه روزبلند می باشد کاشت آن باید در بهار یا پاییز یعنی در روزهای کوتاه انجام گیرد. بنابراین بذر اسفناج را در مناطقی که دارای زمستان های ملایم می باشند مانند: نقاط جنوبی ایران به تدریج از اواسط پاییز تا اوایل اسفند می کارند. اسفناج بهاره را می توان در اواخر زمستان مثلا در اسفند ماه به مجرد مساعد شدن هوا کاشت. در مورد اسفناج پاییزه یعنی محصولی که باید در پاییز برداشت شود، نباید زودتر از اواسط مرداد ودیرتر از اواسط شهریور کاشت، زیرا در صورت اول امکان به گل رفتن در طول روز بلند زیاد است و در صورت دوم ممکن است به موقع قابل برداشت نشود.

روش بذر پاشی
اسفناج را می توان به دو صورت دست پاش و ردیفی با ماشین بذر پاش کشت کرد. در روش دست پاش زمین را قبلا کرت بندی کرده و مقدار 25 تا 30 کیلو گرم بذر در هکتار به وسیله دست پاشیده می شود.

کوددهی
 اسفناج قادر است مقادیر زیادی مواد غذایی جذب نماید. بنابراین در موقع تهیه زمین باید به اندازه کافی از مواد غذایی مختلف با خاک مخلوط نمود. از بین مواد غذایی مختلف کود ازته باعث رشد سریع اسفناج می شود. چون دوره رشد اسفناج کوتاه است بهتر است آن را به محصول قبلی داد، در غیر این صورت و در صورت امکان می توان مقدار 10 تا 15 تن در هکتار کود حیوانی کاملا پوسیده به کار برد.

آبیاری
اسفناج جهت سبز شدن در مرحله جوانه زدن احتیاج به رطوبت زیادی دارد.

برداشت
زمان برداشت اسفناج کوتاه است، زیرا از یک طرف رشد برگ های اسفناج باید حدالامکان کامل شده باشد و از طرف دریگر باید برداشت اسفناج قبل از شروع به گل رفتن آن تمام شده باشد. اسفناج به گل رفته معمولا تلخ مزه بوده و به عنوان سبزی کاملا بی ارزش می باشد.


 
 

 

درحال بارگزاری