منوی سایت
گياه‌شناسى
خيار گياهى است يکساله از خانواده: Cucurbitaceae
نام علمی خیار: Cucumis sativu

خيار گياهى خزنده است که داراى برگ‌ هاى نسبتا کوچک به رنگ سبز روشن مى‌باشد. برگ‌ها داراى بريد‌گى‌ هاى کم‌ عمق بوده که آن را به پنج قسمت تقسيم مى‌کنند و قسمت وسطى آن نوک تيز است. ساقه خيار رونده و کرک‌ دار بوده و در مقطع زاويه‌ دار مى‌باشد. در خيار گل‌ هاى نر و ماده در روى يک بوته قرار دارند، به‌ عبارت ديگر، خيار گياهى يک پايه است. تعداد گل‌ هاى نر بيشتر از گل‌ هاى ماده بوده و زودتر از آنها نيز ظاهر مى‌شوند. البته در خيارهاى نوع گلخانه‌اى فقط گل‌هاى ماده به ‌وجود مى‌آيند يعنى ميوه‌هاى پارتنوکارپ هستند و احتياجى به تلقيح گل نمى‌باشد. در خيارهاى معمولى بايد گرده‌افشانى انجام گيرد و زنبور عسل نقش مهمى در تلقيح آن خواهد داشت. ميوه در بعضى از انواع و ارقام خيار تلخ مى‌باشد.

کاشت

خيار را مستقيما در زمين اصلى مى‌کارند. زمان کاشت موقعى است که خطر سرما و بارندگى‌ هاى شديد برطرف شده باشد و درجه حرارت لازم وجود داشته باشد.

کوددهى

در تغذيه خيار لازم است به اين نکته توجه شود که خيار نسبت به نمک بسيار حساس مى‌باشد و اگر غلظت املاح زياد باشد رشد آن دچار وقفه خواهد شد. هر چه قدرت زمين در نگهدارى آب کمتر باشد حساسيت به نمک بيشتر خواهد بود، محصو ل بهتر و بيشتر مى‌دهند. در کشت خيار احتياج به مواد غذائى معدنى و آلى کافى خواهد بود. علاوه بر آنچه که گفته شد، خيار به کلر نيز خيلى حساس است و به‌ همين جهت نبايد کود يا سموم دفع آفاتى که داراى کلر هستند به‌کار برد.

برداشت

برداشت خيار در هفته ۲ الى ۳ بار صورت مى‌گيرد. اگر ديرتر برداشت شود ميوه‌ها بيش از حد بزرگ شده و علاوه بر اينکه بازار پسندى خود را از دست مى‌دهند، اين امر باعث مى‌شود که از مقدار باردهى نيز کاسته گردد. هر چه ميو ه‌ ها زود تر برداشت شوند تشکيل ميو ه‌ هاى بعدى سريع‌ تر و بيشتر صورت مى‌گيرد. و همچنين از مقدار ميو ه‌ هاى نامرغوب و دِفُرمه کاسته مى‌شود. البته برداشت متوالى به نيروى کارگر زياد احتياج دارد. در سال‌ هاى اخير از ماشين‌ هاى برداشت خيار استفاده مى‌شود. به‌وسيله اين ماشين‌ ها مى‌ توان مزارع خيار را در چند مرحله برداشت کرد.درحال بارگزاری