منوی سایت
گياه‌شناسى

هندوانه گياهى يکساله و علفى با نام علمى Citrullus vulgaris و به خانواده کدو ئيان  Cucarbitace تعلق دارد.

کاشت

زمان کاشت بذر هندوانه تابع شرايط آب و هوائى منطقه کاشت و درجه حرارت مى‌باشد، بنابراين موقعى مى‌توان به کاشت بذر اقدام کرد که درجه حرارت لازم (حداقل ۱۵ تا ۲۰ درجه) براى سبز شدن بذر وجود داشته باشد و خطر سرماى ديررس و بارندگى‌ هاى شديد بهارى بر طرف شده باشد.

آبيارى

اگر چه هندوانه با دارا بودن ريشه‌هاى گسترده و عميق خود قادر است از رطوبت موجود خاک به‌ خوبى استفاده کرده و به آبيارى کم قناعت نمايد، ولى در مورد بعضى از ارقام درشت مانند رقم چارلستون‌ گرى که به سر سوختگى (سوختگى گلگاه) حساس بوده و کاهش يا نوسان رطوبت در افزايش درصد ميوه‌ هاى سر سوخته مؤثر مى‌ باشدۀ، بايد با تو جه به جنس خاک دور آبيارى را طورى تنظيم نمود که گياه دچار نوسان خشکى و رطوبت نگشته و هميشه از يک رطوبت کافى برخوردار باشد. بنابراين دور آبيارى هندوانه در روش کاشت سنتى هر ۱۰ تا ۱۲ روز يک‌بار و در روش جديد هر ۶ تا ۸ روز يک‌ بار مى‌باشد.

کوددهى

مقدار مرغوبيت محصول هندوانه بستگى زيادى به جنس خاک و مقدار مواد غذائى موجود در آن دارد و همان‌ طورى که اشاره شد هندوانه در زمينى خوب رشد مى‌کند که داراى مواد آلى کافى باشد، بنابراين کود حيوانى پوسيده به‌ عنوان يک منبع غذائى اصلى اهميت زيادى دارد. علاوه بر کود حيواني، براى ارقام پرمحصول که ميوه‌هاى درشت توليد مى‌کند، مانند هندوانه رقم چارلستون‌ گري، کود شيميائى به مقادير ۱۰۰- ۱۲۰ کيلوگرم ازت خالص ۸۰-۱۰۰ کيلوگرم اسيد فسفريک و۱۰۰-۱۵۰ کيلوگرم پتاس خالص توصيه مى‌شود.

برداشت

هندوانه را بايد در مرحله رسيده کامل برداشت کرد زيرا ميوه فقط در مرحله رسيده کامل به‌ حداکثر شيرينى و مرغوبيت خود مى‌رسد. براى تشخيص رسيده بودن و تعيين زمان برداشت از روش‌ ها و علائم زير استفاده مى‌شود: ضربه‌ زدن با انگشت روى ميوه هندوانه رسيده صدائى خفه و مات دارد در حالى‌ که صداى هندوانه نارس زنگ‌ دار است؛ فشردن ميوه بين دست‌ها در صورت رسيده‌ بودن به‌ راحتى صداى فشرده شدن گوشت شنيده مى‌شود، در حالى‌که هندوانه نارس سفت بوده و به سختى فشرده مى‌شود؛ تغيير رنگ آن قسمت از پوست ميوه که روى خاک قرار داد در حالت نارس سفيد رنگ و درحالت رسيده به‌ رنگ زرد روشن تغيير مى‌يابد؛ خشک شدن پیچک مقابل میوه در کنار دم ميوه: در روى بوته هندوانه پيچکى وجود دارد که هم‌ زمان با رسيدن ميوه از سبز به قهوه‌اى تغيير رنگ داده و در مرحله‌اى که ميوه کاملا مى‌رسد، پيچک نيز خشک مى‌گردد. بنابراين خشک شدن پيچک کنار ميوه بهترين راه تشخيص هندوانه رسيده در مزرعه مى‌باشد.

 
درحال بارگزاری