منوی سایت
گوجه‌ فرنگى گياهى است يک‌ ساله و بوته جوان آن داراى ريشه قائم بوده که در مراحل رشد و نمو بعدى به‌ صورت ريشه‌ هاى افشان در مى‌آيند.

کاشت

الف- تهيه نشاء گوجه‌ فرنگى از سبزى‌ هاى نشائى بوده و جهت کشت کردن بايد نشاء آن را قبلا در گلخانه و يا در خزانه هواى آزاد تهيه نمود. نشاء دلخواه و مرغوب، نشائى است که قوى و تا حدى کوتاه باشد، يعنى فاصله يقه (محل خارج شدن ريشه) و اولين خوشه گل خيلى کوتاه باشد. چنين نشائى را مى‌توان با زياد کردن فاصله کشت و يا کم کردن تراکم بوته‌ ها به‌ دست آورد. مدت نگهدارى نشاء در خزانه يعنى از زمان کاشت تا زمان انتقال به زمين اصلى در حدود ۶ تا ۸ هفته طول مى‌کشد.
ب- زمان کاشت نشاء در شرایط آب و هوائى کرج معمولا در اواسط اسفند تا اواسط فروردين اقدام به کشت بذر در خزانه نموده و در اواسط تا اواخر ارديبهشت آنها را به زمين اصلى انتقال مى‌دهند.
ج- مقدار بذر در حدود ۵۰۰-۳۰۰ گرم بذر جهت توليد نشاء يک هکتار زمين اصلى کافى مى‌باشد.

آبيارى

آبيارى گوجه‌فرنگى احتياج به توجه و دقت دارد، زيرا آبيارى غير يکنواخت و نا

مرتب باعث ترکيدن ميوه شده و اين خود
۲۰ درصد محصول را کاهش مى‌دهد. دانستن اين موضوع شايد جالب باشد که گوجه‌ فرنگى در شرايط گلخانه ۷۰۰ ليتر آب در هر متر مربع مصرف کرده و براى ساخت يک کيلوگرم ماده خشک به ۲۰۰ ليتر آب احتياج خواهد داشت. مقدار و زمان آبيارى معمولا بستگى به شرايط مزرعه يعنى نوع خاک و منطقه کشت دارد. هر چه هوا گرم‌تر و زمين سبک‌ تر باشد فواصل آبيارى بايد کوتاه‌ تر شود. به‌ علاوه در مراحل تشکيل گُل و توليد ميوه آبيارى بيشترى بايد انجام گيرد. در صورتى‌ که پس از يک دوره خشکى بارندگى شود و يا اقدام به آبيارى زياد گردد ميوه‌هاى گوجه‌فرنگى ترک خورده و از کيفيت آنها کاسته خواهد شد.

کوددهى

گوجه‌فرنگى در مقايسه با ساير سبزى‌ ها داراى مواد غذائى زيادى است و به‌ همين نسبت نيز به کود و مواد غذائى بيشترى نياز دارد. احتياج اصلى گوجه‌ فرنگى به مواد غذائى با شروع گل و تشکيل ميوه افزايش يافته و اين تا پايان برداشت ادامه خواهد داشت. به‌ همين دليل هم هست که معمولا کود شيميائى ازته را به چند قسمت کرده و به‌ تدريج داده مى‌شود. البته در اينجا لازم به يادآورى است که ازت زياد در مرحله اوليه رشد گياه باعث افزايش رشد رويشى شده و زمان تشکيل گل و ميوه به تأخير مى‌افتد. در صورتى که ازت کافى در مراحل مختلف رشد داده شود، مقدار محصول افزايش يافته و محصول نيز زود رس مى‌گردد. به غير از ازت، پتاس نيز در تغذيه گوجه‌ فرنگى اهميت فراوان دارد، از جمله اين‌که پتاس مزه گوجه‌ فرنگى را از طريق افزايش مقدار قند بهبود مى‌بخشد.

جهت تغذيه کامل گوجه‌ فرنگى مقادير زير کود توصيه مى‌شود:
کود حيوانى ۳۰ تن در هکتار
ازت خالص۱۵۰  تا ۱۸۰  کيلوگرم در هکتار
اسيد فسفریک  80 تا  100 کیلوگرم درهکتار
پتاس خالص 225  تا  270  کیلوگرم درهکتار
هميشه فسفر و پتاس را همراه با يک سوم ازت قبل از کاشت نشاء به زمين مى‌دهند يک سوم بعدى در مرحله تشکيل و رشد ميوه و بقيه ازت ۳ الى ۴ هفته بعد به‌ صورت سرک داده مى‌شود. البته کود سرک موقعى نتيجه مى‌دهد که بوته‌ هاى گوجه‌ فرنگى در حال رشد بوده و بدون آفات و امراض باشند.


 
درحال بارگزاری