منوی سایت
مرگ گیاهچه Alternaria    sp     
سوختگی آلترناریایی کلزا  Alternaria    brassicae  
سوختگی آلترناریایی کلزا     Alternaria   brassicicola
لکه موجی آفتابگردان          Alternaria   helianthi
لکه موجی آفتابگردان            Alternaria   zinniae
لکه موجی برگ                  Alternaria    solani
لکه برگی- پوسیدگی میوه در انبار Alternaria   spp
لکه برگی پسته                    Alternaria  tenuissima
پوسیدگی سیاه میوه تامسون       Alternaria   citri
آلترناریا(سیب زمینی- گوجه فرنگی- لکه برگی پسته)   Alternaria  alternate


علائم:
در ابتدای این بیماری لکه های گرد تا زاویه دار و به رنگ قهوه ای تیره تا سیاه و به اندازه 3 تا 4 میلی متر روی برگ های جوان ظاهر می شود. در ادامه آلودگی روی برگ های مسن تر، لکه ها به صورت موجی شکل و بزرگتر ظاهر می شوند که به تدریج سطح برگ را فرا گرفته و باعث خشک شدن آن می شوند. با ریزش برگ ها، گوجه فرنگی ها دچار آفتاب سوختگی می شوند.

مبارزه:
رعایت تناوب
از بین بردن بقایای گیاهی
کنترل رطوبت در گلخانه و تنظیم دور آبیاری در مزرعه
استفاده از کلروتالونیل به میزان 5/1 تا 2 کیلوگرم در هکتار
 
درحال بارگزاری