منوی سایت
بیماری غربالی درختان میوه هسته دار Stigmina carpophila

روی درختان هسته دار: هلو، زرد آلو، بادام، شلیل، گیلاس، آلو و گوجه سبز دیده می شود. اهمیتش روی هلو  زردآلو وبادام بیشتر است.

علائم:
روی برگ ها و میوه ابتدا لکه هایی به رنگ قرمز و کوچک ظاهر می شود به تدریج بزرگ تر شده و قطرشان به ۲-۱ میلیمتر یا بیشتر می رسد. روی برگها در اطراف این لکه ها هاله زرد رنگی به وجود می آید و دور لکه را می گیرد و قسمت داخلی لکه، قهوه ای و بافت مرده می شود و می افتد و برگ حالت سوراخ سوراخ به خودش میگیرد. روی میوه لکه ها حالت خشن و کرکی دارند.

مبارزه:
برای مبارزه از سموم کاپتان به نسبت 3 در هزار- مخلوط بردو 2 درصد-اکسی کلرور مس 3 در هزار و یا بردو فیکس 1.5 درصد استفاده می گردد. زمان سم پاشی 4 مرحله و در پاییز بعد از ریزش برگ ها، در زمستان قبل از متورم شدن جوانه های گل- بعد از ریزش گل ها و مرحله آخر پس از تشکیل میوه می باشد.
درحال بارگزاری