منوی سایت
بیماری مومیایی Monilinia  fructicola
بیماری مومیایی Monilinia     laxa

بيماري به گل، شاخه و ميوه مي زند، ولي ميوه هاي رسيده حساس ترند. ميوه هايي كه روي درخت كاملا سالمند ويك دفعه شروع به قهوه اي شدن مي كنند مشكوک به اين بيماري اند. ميوه هاي آلوده سريعا مي ريزند. اينها به تدريج مي پوسند و حالت چرمي سفتي پيدا مي‌كنند و تشكيل اسكلروت قارچ را مي دهند. اسكلروت در بهار جوانه زده و توليد آپوتيسيم مي نمايد وآسكوسپورها گياه را آلوده مي‌كنند.

مبارزه:
کاپتان 3 در هزار
مانکوزب 2 در هزار
زینب 2 در هزار
زمان مصرف سموم در دو نوبت قبل از باز شدن گل ها و نوبت دوم پس از ریزش گلبرگ ها می باشد.
درحال بارگزاری