منوی سایت
لکه قهوه ای (شکلاتی) باقلا  Botrytis  fabae
این بیماری به صورت لکه های کوچک و بزرگ نکروتیک و قهوه ای رنگ در تمام نقاط گیاه دیده می شوند (روی برگ، ساقه و غلاف بذر). لکه ها 1 تا 10 میلی متر قطر داشته و ممکن است باهم بپیوندند. البته باید توجه داشت که هر گونه صدمه مکانیکی که به باقلا وارد شود باعث ایجاد لکه های قهوه ای رنگ روی آن میشود که ممکن است با این بیماری اشتباه شود، بنابراین برای تشخیص دقیق بیماری نیاز به کشت قسمت های آلوده وجود دارد.
این بیماری در استان های فارس و خوزستان شایع است و شدت بیماری باعث ریزش برگ ها میشود. قارچ بوتریتیس پارازیت ضعیفی است و بیشتر به قسمت های مسن و ضعیف گیاه حمله میکند. بنابراین برگچه های جوان گیاه به این بیماری مقاومند. شرایط بهینه بیماری رطوبت زیاد و دمای خنک (20درجه سانتیگراد) میباشد. در شرایط خشک لکه ها کوچک می مانند و هر چه رطوبت بیشتر باشد لکه ها بزرگتر میشوند.
مبارزه:
1- استفاده از ارقام مقاوم
2- سم پاشی با کاپتان و سموم مشابه
 
درحال بارگزاری