منوی سایت
لکه برگی سرکوسپورایی   Cercospora  beticola
سرکوسپورا در طول تابستان های گرم و خشک به ویژه در مناطقی که کشت چغندرقند بطور متمرکز انجام می شود رواج دارد. از نشانه های این بیماری وجود لکه های گرد فراوان به رنگ خاکستری با حاشیه های مایل به قرمز و یا قهوه ای در روی برگ می باشد.
لکه ارغوانی سویا  Cercospora   kikuchii 
عامل بیماری قارچ است. یک لکه ارغوانی تیره یا صورتی بی رنگی در بذر های رسیده این بیماری را متمایز می کند. لکه های بی رنگ ممکن است یک تکه از بذر را در بربگیرد تا تمام بذر را در بربگیرد. این بذر ممکن است ترک بردارد، سفت یا فرو رفته شود و کیفیت بذر پایین بیاید. این ارگانیسم به دیگر قسمت های گیاه هم حمله می کند و زمستان گذرانی آن هم در روی برگ های مریض و ساقه های آلوده است. وقتی بذر کاشته می شود این قارچ از بذر به گیاهچه منتقل می شود. هوای مرطوب در طول فصل رشد به توسعه بیماری کمک می کند.
برای کنترل بیماری، استفاده از بذور سالم، تناوب زراعی و دفن کردن بقایای گیاهی و استفاده از قارچ کش های برگی مناسب می باشد.
مبارزه:
بنومیل 1 تا 1.5 کیلوگرم در هکتار
سایپرکونازول یک لیتر در هکتار
کاربندازیم 0.5 کیلوگرم در هکتار به محض مشاهده علائم بیماری
درحال بارگزاری