منوی سایت
شانکر و سر خشکیدگی ناشی درختان هسته دار، دانه دار و پسته Cytospora  spp. (فتیله نارنجی)

دارای میزبانهای مختلفی از جمله گردو، چنار، تبریزی، گیلاس، زردآلو، قیسی و سیب می‌باشد. هنگام حمله قارچ شاخه‌های مبتلا از قسمت پایین شکسته و یا قطع و یا مورد حمله حشرات قرار می‌گیرند. برگهای شاخه‌ی آلوده پژمرده و سبز و خشک می‌شوند و سپس فتیله(cirrhus) ‌ های نارنجی، زرد یا قهوه‌ای عامل بیماری که در واقع اسپورهای قارچ است، درسطح شاخه‌ها ظاهر می‌شوند. براثر حمله قارچ، شاخه‌ها و سرشاخه‌ها ضعیف و خشک شده و علائم دای-بک die-Bach در آنها ظاهر می‌شود. بر روی شاخه و تنه نیز زخم و شانکرهایی ممکن است بوجود آید. مقاومت درختان مسن بیشتر است ولی درختان مسن و ضعیف تر بیشتر دچار بیماری می‌شوند. در مراحل آخر پوست تنه وشاخه درمحل شانکر از چوب جدا شده و قسمتهای بالای شانکر می‌خشکد. آلودگی بیشتر در فصول پاییز و زمستان حادث می‌شود.
مبارزه
استفاده از مخلوط بردو 2 درصد- اکسی کلرور مس 3 در هزار- تیوفانات متیل 0.6 در هزار- بنومیل 1 در هزار، در پاییز پس از ریزش برگ ها و اوایل بهار قبل از تورم جوانه های گل و نوبت بعدی پس از ریزش گلبرگ ها.
حذف اندام های آلوده و بیمار، تقویت درختان و مدیریت صحیح اصول باغبانی با تاکید بر آبیاری صحیح و کود دهی مناسب.
درحال بارگزاری