منوی سایت
سفیدک سطحی Blumeria graminis
سفیدك حقیقی یكی از بیماریهای مهم غلات در مناطق مرطوب است . عامل بیماری قارچ Erysiphe graminis (Blumeria graminisاست كه یك انگل اجباری است و روی جو بیشتر از سایرغلات خسارت وارد می كند . علائم بیماری بصورت لكه های سفید رنگ است كه توسط توده میسلیومی سفید مایل به خاكستری در سطح برگ و سنبله ها نیز آلوده شوند . اندامهای باردهی قارچ به رنگ خاكستری مایل به زرد تا تیره در سطح میسلیومهای پیر تشكیل می شود . در سطح زیرین برگ ؛ در محل آلودگی ، نقاط زرد ریز با بافت مرده دیده می شود . در سطح میسلیومهای كنیدی برها به وجود می‌آیند كه كنیدیهای پودری زیادی تولید می‌كنند .
عكس العمل ارقام مختلف میزبان متفاوت است وجود لكه های زرد و قهوه ای همراه با رشد توده میسلیوم و اسپور زایی زیاد ، از مختصات ارقام حساس محسوب می‌شود : در حالیكه در ارقام مقام لكه ها روشن بوده ، توده میسلیومی دیده نمی شود .كلیستوتیشیوم قارچ بوفور در روی بافت آلوده میزبن تشكیل می شود ؛ اما آسكوسپور رسیده در آنها بندرت یافت می شود . ظاهراً آسكوسپورها در ایجاد آلودگی اولیه نقش زیادی ندارند . توسعه قارچ بیشتر توسط میسلیومهایی كه در روی بقایای گیاهی آلوده یا سایر گیاهان زنده زمستانگذرانی می‌كنند صورت می‌گیرد.
کنترل:
 
بهترین روش كنترل قارچ انگل ، استفاده از ارقام مقاوم است . هر چند سمپاشی اندامهای هوایی گیاه توسط قارچكشها(آلتو، فولیکور، تیلت) نیز در بعضی از مناطق متداول است.
سفیدک حقیقی مو Erysiphe  necator
قارچ عامل بیماری زا ممکن است روی هر اندام جوانی اعم از برگ؛ ساقه ؛ پیچک ؛ گل و میوه ظاهر شود و آن را مورد حمله قرار دهد، ولی مشخص ترین علائم روی سطح فوقانی برگ ها ظاهر می شود. به این که لکه های سفیدی که بعدا روی آن را سطح آردی می پوشاند روی برگ به وجود می آید .
در بعضی از موارد این لکه ها به همین حالت بقیه فصل رویش را باقی می ماند، ولی در موقعی که برگ ها به شدت مورد حمله باشند در شرایط گرم و خشک به طرف بالا لوله می شوند و انعطاف پذیری خود را از دست می دهند. لکه ها ممکن است بعد از مدتی هر دو طرف برگ را فرا گیرد. برگ های مبتلا  قهوه ای شده و نا هنگام ریزش پیدا می کنند . نظیر همین نقاط روی ساقه های جوان ؛ نیز تشکیل شده و بعدا لکه ها تغییر رنگ داده و سرانجام در پاییز به رنگ قهوه ای سیاه در می آیند. این قبیل شلخه ها در زمستان به راحتی قابل تشخیص از شاخه های سالم هستند . اگر خوشه های گل مورد حمله قرار گیرند بدون تلقیح مانده و ریزش پیدا می کنند . میوه ها نیز مورد حمله واقع می شوند و گرد سفید خاکستری رنگ حبه ها را پوشش می دهد . اگر میوه قبل از رشد مبتلا گردد ترش باقی می ماند و اگر بعد از رشد مبتلا گردد ترک می خورد ، به دلیل اینکه بخش داخلی میوه رشد خود را انجام داده ولی قسمت خارجی (پوست)؛ که بار قارچ روی ان را فرا گرفته رشد نکرده و باعث ترکیدن آن می شود و در نتیجه دانه ها از حبه ها بیرون می آیند.
سفیدک دروغی مو  Plasmopara viticola
بیماری ابتدا به صورت  زرد کمرنگ ؛ نیمه شفاف ؛ روغنی و بدون حاشیه مشخص در سطح برگ ظاهرمی شود ودر سطح زیرین همین نقاط بار قارچ به صورت کرکی ونرم و رنگ قهوه ای شکلاتی تا خاکستری تشکیل می گردد . لکه های مرده و نا منظم بوده و به هم پیوسته و قسمت های وسیع مرده را به وجود می آورند و باعث ریزش نا به هنگام برگ ها می شود . در دوره گل یا زمانی که میوه تشکیل می شود تمام خوشه یا قسمت هایی که مورد حمله قرار می گیرند و به سرعت با رشد قارچ پوشیده شود و دانه ها از بین برود . آلودگی اگر موقعی انجام شود که غوره ها به نصف رسیده باشد رشد قارچ بیشتر به صورت داخلی انجام خواهد شد و غوره ها تا حدودی چرمی و چروکیده و قرمز قهوه ای رنگ خواهد شد . آلوده شدن شاخه های جوان و پیچک ها و دمبرگ ها و دم میوه ها باعث کوتاهی غ نقص عضو و هیپر ترفی بافت آنها می شود . سطح شاخه ها ممکن است به طور کلی با رشد کرکی قارچ پوشانده شود .در آلودگی هایی که خیلی دیر انجام شود ؛ شاخه ها ممکن است از بین نروند ولی به درجات مختلف پیچیدگی نشان می دهند .
سفیدک حقیقی جالیز و توتون Erysiphe cichoracearum
سفیدک پودری گوجه فرنگی Leveillula taurica
سفیدک حقیقی جالیز Podosphaera fuliginea - Sphaerotheca fuliginea
اولين علائم به صورت لكه هاي كوچك سفيد آرد آلود روي برگها و ساقه ها تشكيل مي شود و به زودي گسترش مي يابد.  برگها سفيد، خشك و شكننده مي گردد و در برخي مواقع قهوه اي مي شود. ميوه ها زودتر از موعد رسيده و بافت آنها نرم مي شود و بي مزه مي گردند. ميوه ها بدشكل شده و علائم آفتاب سوختگي نشان مي دهند. اين علائم در مناطق گرم و خشك همزمان با ظهور اولين گل و موقعي كه بوته ساقه خزنده ايجاد نشده ديده مي شود اما در شمال ايران بيماري ندرتا ديده شده و اغلب در اواخر فصل رشد ظاهر مي شود. علائم روي ساقه نيز ديده مي شوند. ميوه ها روي بوته ها زودتر از موعد رسيده و علائم آفتاب سوختگي در بوته ها ظاهر مي شود.

سفیدک حقیقی سیب Podosphaera  leucotricha
این قارچ به شاخ وبرگ جوان، گل ومیوه حمله کرده واغلب باعث خشكیدن شاخه های جوان میشود. بروی برگ نیز ایجاد پیچیدگی مینماید. گلهای آلوده چروكیده وحالت گوشتی پیدا میكند. اغلب آلودگی روی پاجوشها دیده میشود. بیماری در تمام مناطق كشت سیب دیده میشود ولی اهمیت آن در خزانه است . روی میوه ایجاد زنگار میكند .
سفیدک حقیقی هلو و شلیل Podosphaera pannosa-Sphaerotheca pannosa  var. Persica
نشانه‌هاي بيماري روي برگ در ابتدا بصورت ايجاد لكه‌هاي سبز كمرنگ و يا مايل به قهوه‌اي ودرنهايت تشكيل بافت نمدي است. برگهاي پير بندرت مورد حمله قارچ قرار مي‌گيرند و مقاومند. خسارت بيماري در حالتي كه به ميوه حمله مي‌كند فوق‌الاده زياد است زيرا ارزش و بازار پسندي ميوه بطور محسوس تقليل مي‌يابد. روي ميوه لكه‌ها گرد هستند. اگر ميوه سبز باشد لكه سفيدرنگ و اگر ميوه متمايل به قرمز رنگ باشد لكه زرد چركين به نظر مي رسد. قسمتهاي لكه‌دار ميوه سفت و سخت شده و از رشد طبيعي باز مي‌ماند. سرشاخه‌هاي مبتلا به قارچ باريك و ضعيف مانده وجوانه‌هاي آنها كوچك مي‌شود.

سفیدک سطحی یونجه Leveillula  leguminosarum
این بیماری در اوایل بهار ظاهر می­شود و باعث ایجاد پوشش پودری سفید رنگی در روی برگ­ها و ساقه گیاه میزبان می شود. این پوشش همان میسلیوم ها، کنیدیوفورها و کنیدیوم های قارچ می باشد که به صورت یک لایه بسیار نازک و لکه­ای هم سطح پشتی و هم سطح رویی برگ را می­پوشاند و به تدریج تمام سطح برگ و ساقه را پوشش می­دهد و باعث کلروز شدید برگها می­شود. شدت بیماری در آب و هوای خشک و خنک دیده می­شود. در اواخر فصل زراعی روی این پوشش سفید رنگ نقاط نارنجی رنگی تشکیل می­شود که به تدریج سیاه رنگ می­شوند این نقاط آسکوکارپ­های قارچ هستند که در داخل آنها آسکوسپور تولید می­شود و باعث بقا قارچ در زمستان می­شوند. آسکوکارپ با جذب رطوبت در اویل بهار پاره  شده آسکوسپورهای خارج شده به وسیله باد یا عوامل دیگر در روی میزبان قرار می گیرد و پس از استقرار در روی برگ در صورت وجود شرایط مساید جوی جوانه زده و آلودگیهای جدید به وجود می آورد
برای کنترل سفیدک های حقیقی می توان از سموم بایکور- ارتیواتاب- فیلینت- دومارک-کومولوس- دینوکاپ-بایکور- سولفور- توپاس – انویل و یا استروبی استفاده نمود
کنترل سفیدک های داخلی نیز با استفاده از سموم داکونیل- اکویشن پرو- مانکوزب و یا رانمن امکانپذیر است.
 
درحال بارگزاری