منوی سایت
خال سیاه سیب زمینی Colletotrichum coccodes
علائم بيماري خال سياه ابتدا در مزرعه بصورت پژمردگي و زردي شاخ و برگ و قسمتهاي فوقاني بوته ها ظاهر مي شود. علائم بيماري در اين مرحله مشابه علائم پژمردگي ناشي از ورتيسليوم و فوزاريوم بوده و تشخيص عامل بيماري را غير ممكن مي سازد. با پيشرفت بيماري، بوته هاي آلوده قهوه اي رنگ شده و در نهايت از بين مي روند. معمولاً تعداد زيادي سخينه سياهرنگ قارچ ( اندام استراحتي قارچ) بر روي بافت ساقه آلوده نمايان مي گردد. در سطح غده سيب زميني پوشش قهوه اي مايل به خاكستري رنگي مشابه علائم مربوط به بيماري شوره نقره اي ايجاد مي شود، اما اين ضايعات بي شكل بوده و داراي شكل نامنظم مي باشند. سخينه هاي ريز سياه رنگ كه حتي با چشم غير مسلح نيز نمايان مي باشند بصورت دوره اي در زمينه پوشش نقره اي ظاهر مي شوند.

آنتراکنوز لوبیا Colletotrichum lindemuthianum
چون این بیماری بذرزاد می باشد استفاده از بذر سالم و ضد عفونی بذور بهترین راه جلوگیری می باشد.
آنتراکنوز مرکبات Glomerella cingulata -Colletotrichum gloeosporioides  
آنتراکنوز مرکبات انتشار جهانی دارد. نشانه‌های بیماری لکه‌های نکروتیک در برگ و خشکیدن سرشاخه‌هاست. در میوه نشانه بیماری به صورت لکه‌های قهوه‌ای تا سیاه ظاهر می‌شود. آنتراکنوز میوه در میوه‌های رسیده مخصوصاً واریته‌های میان‌رس و زودرس گریپ‌فروت دیده می‌شود.
لکه سیاه یا آنتراکنوز گردو Gnomonia leptostyla - Marssoniella juglandis
علائم بیماری در برگ ها به صورت لکه های کوچک و به رنگ قهوه ای متمایل به قرمز وروی شاخه ها به صورت زخم های بیضوی گرد وبه رنگ قهوه ای متمایل به خاکستری در میوه ها به صورت لکه های گود وگرد نامنظم درسطح پوست میوه ها می باشد.
 در اثر این بیماری برگ ها ی درختان قبل از موعد ریخته درختان ضعیف می گردند همچنین مقدار محصول درخت در اثر ریزش میوه های جوان آلوده کاهش ومحصول تولیدی به صورت نیمه مغز یا پوک خواهد بود
مبارزه:
محلول پاشی با مخلوط بردو به نسبت نیم تا یک درصد، نوبت اول پس از ریزش برگ ها و دو نوبت سمپاشی بهاره بعد از ریزش گلبرگ ها.
محلول پاشی با اکسی کلرور مس به نسبت 3 تا 5 در هزار، دو نوبت سم پاشی زمستانه بعد از ریزش برگ ها و دو نوبت سم پاشی بهاره بعد از ریزش گلبرگ ها.
زینب به میزان 1 تا 2 در هزار
تنظیم دوره آبیاری
استفاده از بذر سالم
رعایت بهداشت
رعایت تناوب
حذف شاخه های خشکیده
درحال بارگزاری