منوی سایت
پوسیدگی بنفش ریشه Helicobasidium   brebissonii  
بیماري پوسيدگي بنفش ريشه چغندر قند يكي از بيماري‌هاي زيان‌آور چغندرقند است كه علاوه بر آن به گياهان ديگري نظير سيب‌زميني، يونجه، لوبيا، مارچوبه، كلم، شبدر و شلغم نيز آسيب وارد مي‌كند.
عامل بيماري با هر وسيله‌اي كه سبب جابجايي خاك مي‌شود، انتشار پيدا مي‌كند. ولي در داخل مزارع كم و محدود است و از اين رو معمولا بيماري به لكه‌هايي در مزرعه محدود مي‌شود. اغلب آلودگي در بهار صورت مي‌گيرد ولي تا فصل پاييز علائم بيماري روي اندام‌هاي فوقاني بروز نمي‌كند و خسارت بيماري در خاك‌هاي مرطوب، اسيدي، سنگين و بدون آهك شديدتر است. اين بيماري بافت‌هاي ريشه را از بين مي‌برد و سبب فساد و پوسيدگي آنها مي‌شود. نسوج پوسيده به رنگ قهوه‌اي درآمده و سطح خارجي آنها از پوششي بنفش رنگ پوشيده مي‌شود و گاهي نيز پس از آلودگي پوست ريشه به طور نامنظم ترك مي‌‌خورد و بافت زيرپوست تغيير رنگ مي‌دهد و باعث مي‌شود مقداري خاك به ريشه‌هاي بيمار بچسبد. رعايت تناوب زراعي، ريشه كن كردن علف‌هاي هرز، شخم عميق و آيش تابستانه سبب كاهش جمعيت عامل بيماري در خاك مي‌شود و آهك زدن به خاك‌هاي اسيدي نيز در كاهش بيماري مؤثر است.
درحال بارگزاری