منوی سایت
پاخوره غلات Gaeumannomyces graminis  var. tritici
نوعی بیماری قارچی است که به ریشه و طوقه غلات حمله می‌کند و علاوه بر کاهش چشمگیر محصول، ممکن است موجب سیاهی ریشه یا کوتولگی یا سفیدخوشه گی یا حتی مرگ گیاه شود.
عامل این بیماری قارچی خاکزی است. در اثر آلودگی شدید، بوته‌ها کوتاه، زودرس و خوشه‌ها سفید و عقیم می‌شوند. علایم بیماری در مرحله شیری شدن دانه‌ها مشهودتر است. در آلودگی زودهنگام، بوته‌ها کوتاه و کمی زردرنگ می‌باشند.
یکی از بهترین روشهای کنترل این بیماری، اجرای تناوب با گیاهان غیر میزبان (گیاهان دولپه‌ای مانند نخود، لوبیا و بقولات) است. از بین بردن بقایای گندم و جو پس از برداشت با اجرای شخم عمیق و یا نیمه عمیق و نیز حذف کامل گندم‌های خودرو نقش مهمی در کنترل بیماری ایفا می‌کنند.
 
 
درحال بارگزاری