منوی سایت
  مولیبدن در آنزیم ها دخالت دارد.
 
در متابولیسم ازت کاملا درگیر است.
 
مولیبدن در خاک به صورت آنیون حضور دارد. در مقابل، بیشتر عناصر کم مصرف در خاک به صورت کاتیون هستند.

رفتار آن شبیه فسفات در خاک است.

علائم کمبود مولیبدن:
 
 - کمبود مولیبدن در محیط های کشت با حالت اسیدی مثل کشت های هیدروپونیک اتفاق می افتد.
 
 - قسمت هایی از برگ های کامل ابتدا سبز باقی مانده و سپس حالت لکه ای یا تاول زده به خود می گیرند.
 
- کوچک شدن گل ها.
 
 مسمومیت مولیبدن

 - این عنصر قابل جذب در مقادیر بالاست، بدون اینکه باعث ایجاد خسارت شود، اما برای سلامتی غلظت های بالای آن مضر می باشد.
 
اصلاح کمبود مولیبدن
 
 - مصرف مولیبدن به مقدار 5 گرم در مترمربع در کشت های بدون خاک مثل پیت.
 
- درخاک های شنی اسیدی مصرف 150 گرم در مترمربع یا محلول پاشی مولیبدات سدیم با غلظت 1 در هزار.