منوی سایت
سرما زدگی و یخ زدگی محصولات کشاورزی و چگونگی  کنترل آنها:
سرما زدگی و یخ بستن دو مقوله جدا از هم بوده، به طوریکه سرمازدگی تغییر قابل برگشت بوده و یخ بستن یک تغییر حالت غیر قابل برگشت می باشد. از آنجایی که یخ بستن یک تغییر غیر قابل برگشت است، بنابراین برای حفظ محصولات کشاورزی و جلوگیری از نابود شدن آنها و حفظ سرمایه کشاورزی خود بایستی اقداماتی انجام دهیم تا از هدر رفتن سرمایه و وقت خود جلوگیری کنیم. بنابراین، برای کنترل آن لازم است که بدانیم یخ بستن چگونه ایجاد می شود و چگونه باید آن را کنترل کرد. یخ بستن در فیزیولوژی گیاهی شامل تشکیل کریستال های یخ بر روی برگ، نفوذ آنها به داخل دیواره سلولی و پاره کردن پروتوپلاسم گیاهی و نابود شدن آن می باشد.
در برخی منابع از باکتری های موجود در سطح برگ که به طور طبیعی وجود دارند نام برده می شود، به گونه ای که این باکتری ها می توانند به عنوان تشکیل دهنده های اصلی هسته ی یخ فعال در روی برگ عمل نموده، و با تشکیل کریستال های یخ آن را وارد دیواره سلولی یا پروتوپلاسم کنند. دانشمندان از این فرآیند به شکل بهتری استفاده کرده و باکتری های جهش یافته ژنتیکی تولید نموده اند که این توانایی را دارند که در روی سطح برگ به مدت طولانی در معرض دمای خیلی پایین هسته فعال یخ را تشکیل نداده و از تولید کریستال های یخ جلوگیری نمایند.
همین فرآیند سبب شده تا یک سری ترکیبات، تحت عنوان ضد یخ گیاهی، برای مبارزه و پیش گیری از فرآیند یخ بستن محصولات به بازار کشاورزی دنیا عرضه گردد.

روش های دیگر مقابله با سرمازدگی و یخ بستن:
ترکیباتی که در ایجاد مقاومت دیواره سلولی گیاهان در برابر تنش سرما و یخ بستن و انعطاف پذیری آن نقش دارند عبارتند از: آمینواسیدهای پرولین، سرین، متیونین. برخی ترکیبات عرضه شده به بازار توانایی انعطاف پذیری دیواره سلول ها را افزایش داده و از طریق فعال نمودن هورمون ها و سرانجام اسیدی شدن دیواره سلولی از شکستن، یخ زدگی و سرمازدگی جلوگیری کرده و ضمن دخالت در متابولیسم و ساز و کارهای گیاهان در ایجاد مقاومت گیاهان نقش  اساسی پیدا کرده اند.
بنابراین با کاربرد به موقع آنها مقاومت گیاهان را افزایش داده تا بتوانیم بر علیه تنش ها مقاومت کنیم. این ترکیبات در بازار تحت عناوین ضد تنش ها و آمینواسید ها معرفی گردیده اند.

 
درحال بارگزاری