منوی سایت

گیاه شناسی:
سیب زمینی گیاهی است یک ساله از تیره Solanaceae، ارتفاع بوته 60-150 سانتی متر و طول دوره رشد آن 3 تا 6 ماه است. مشخصه سیب زمینی وجود ساقه های خزنده زیرزمینی به طول 4-5 سانتی متر است که از گره های پایینی و زیر خاک ساقه های هوایی منشا می گیرد. انتهای هر ساقه زیر زمینی متورم شده به غده تبدیل می شود، پس هر غده سیب زمینی ساقه ای تغییر شکل یافته است که جوانه های جانبی آن در نقاط فرورفته متمرکز هستند. هر چشم حداقل دارای سه جوانه میباشد که در شرایط محیطی مناسب رشد نموده و هر جوانه تولید یک ساقه هوایی میکند. ساقه های هوایی، ضخیم، مستقیم و زاویه دار هستند. برگ های بزرگ و مرکب دارند که به طور متناوب روی ساقه قرار می گیرند. ریشه سیب زمینی تا حدود 80 سانتیمتر در خاک نفوذ می کند. این گیاه به علت دانه گرده سنگین خود گشن می باشد و چون تهیه ترکیب ژنتیکی خاص برای حصول عملکرد بالا و حفظ ترکیب ژنتیکی رقم حاصله از طریق تکثیر غیر جنسی بهتر ممکن است به همین دلیل سیب زمینی از طریق غده تکثیر می گردد. هورمون لازم برای تحریک شروع غده بندی در برگ ترشح شده تحت تاثیر روزهای کوتاه انجام می شود و هر قدر رقم دیررس تر باشد حساسیت به طول روز بیشت است. غده بندی در کشت پاییزه سیب زمینی و تحت تاثیر روزهای کوتاه ممکن است قبل از گلدهی باشد. زمان غده بندی و تقدم و تاخر آن نسبت به گلدهی در کشت بهاره سیب زمینی به حساسیت رقم  به طول روز بستگی دارد. در ارقام زودرس گلدهی و غده بندی تقریبا همزمان صورت می گیرد. همچنین علاوه بر رقم و طول روز، پایین بودن درجه حرارت، شدت نور بالا و کمبود نیتروزن موجب تحریک پیدایش غدد و زودرسی محصول می شود. به طور کلی سیب زمینی گیاهی روز بلند-روزکوتاه است؛ یعنی اندام هوایی درشرایط روز بلند و محصول در شرایط روز کوتاه بهتر رشد می کند.

سازگاری
این گیاه سرمادوست است- در نواحی سرد در بهار و درمناطق گرم در پاییز کشت می شود. بهترین دما برای رشد 20 درجه سانتی گراد می باشد و دمای گرم ترین ماه سال نباید از 35 درجه سانتی گراد بیشتر شود. رشد غدد در خاک های گرمتر از 20 درجه سانتی گراد کند شده و در حرارت 29 درجه سانتی گراد کاملا متوقف می شود. همچنین این حرارت ها موجب پوسیدگی ساقه و سوختگی داخلی غدد می گردد. سیب زمینی به سرما هم حساس است و از سرمای صفر درجه و کمتر آسیب می بیند. این گیاه به خاک متوسط تا سبک نیاز دارد و خاک سنگین مانع از گسترش غده می شود. بهترین اسیدیته برای رشد آن 5 تا 6 بوده و ساختمان خاک باید خوب باشد. سیب زمینی به خشکی و شوری نیز حساس می باشد و به طور کلی هر قدر استولن زایی در سیب زمینی بالاتر باشد عملکرد بالا می رود.

کاشت
پس از آماده سازی بستر کشت و اضافه کردن کود های پایه(N=90-180(Kg-کود ازته را در دو مرحله قبل از کاشت و دیگری به صورت سرک هنگامی که غده ها به اندازه نخود شده باشند اضافه می کنیم-(P=90-180Kg، K=100-200 Kg) اقدام به کشت سیب زمینی می کنیم. به طور کلی در مناطقی که هوا گرم است و غده بندی با گرما مواجه می شود کاشت زود انجام می گیرد (10 درجه سانتیگراد)، در مناطق خنک مثل شهرکرد زمانی که درجه حرارت به 15 رسید اقدام به کاشت می کنیم. وزن غده باید بین 40 تا 80 گرم باشد. سیب زمینی را در شیارهایی به فاصله 75-100 سانتیمتر و فاصله بین بوته 35 سانتیمتر و به عمق 10 سانتیمتر می کاریم. مقدار بذر مورد نیاز 5/1 تا 3 تن در هکتار می باشد.

داشت و برداشت
با اتمام عملیات کشت سیب زمینی، عملیات داشت با شروع اولین آبیاری آغاز و تا پایان عملیات سرزنی سیب زمینی جهت آماده سازی برداشت ادامه دارد. در آبیاری اول این دوره خیس خوردن کامل و یکنواخت کشت به طوریکه پس از آبیاری حداقل 5-10 سانتیمتر زیر غده مرطوب شده باشد مد نظر می باشد. مبارزه با علف های هرز و آفات سیب زمینی نیز در وقت مقتضی انجام می گیرد. یکی از عملیات های داشت که در سیب زمینی حائز اهمیت می باشد خاک دادن پای بوته ها ست. که دو اثر کمی و کیفی دارد. اثر کیفی: خاک پای بوته از سبز شدن غده ها جلوگیری می کند، چون اگر نور به غده ها برسد ماده سمی و سبز سولانین در آن سنتز شده و بی کیفیت می شود. اثر کمی آن باعث افزایش محصول می گردد؛ یعنی با خاک دادن پای بوته ها خصوصا اگر مرطوب باشد (در حد گاورو) ساقه هوایی تحریک شده، استولون بیشتری تولید می گردد که در انتها هم غده تشکیل می گردد. تشکیل غده ها 30 تا 50 روز پس از کاشت شروع می گردد، حدود 20 روز مانده به برداشت کلیه اندام هوایی را قطع می کنیم تا در اثر این عمل پوست غده ها محکم و کامل شده و ماندگاری آن در انبار بیشتر گردد. وزن غده سیب زمینی تا زرد شدن برگ ها ( برگ هایی که در پایین هستند) زیاد می شود و بهترین زمان برداشت زمانی است که 50 درصد برگ ها زرد شده باشند. در نواحی گرم مخصوصا اگر کود نیروژنه زیاد مصرف شده باشد رشد رویشی مانع از زردی برگ ها می گردد که باید از روی اندازه غده زمان رسیدگی را تشخیص داد.
بازدید : 4734
1 مهر 1391 ساعت 01:54 ب.ظ
درحال بارگزاری