منوی سایت
یونجه از بهترین گیاهان علوفه ای به شمار می رود. چون علاوه بر تولید بالا ارقام مختلف آن با هر آب و هوایی سازگاری دارند. این گیاه در بهار اولین گیاهی است که علوفه می دهد. چند ساله است و در سال چندین پین می دهد. مخارج کاشت آن کم و برداشت آن نیز آسان است و در هر هکتار با توجه به آب و هوای منطقه 4 تا 12 تن علوفه خشک می دهد.

گیاه شناسی:
ریشه آن در خاک مناسب تا عمق 7 متر هم فرو می رود. در سال دوم کشت به خشکی مقاوم می شود. بهترین خاک برای کشت یونجه خاک شنی رسی می باشد. اگر خاک خیلی شنی باشد، ریشه خیلی باریک نفوذ میکند و رشد فرعی ندارد. طوقه روی کیفیت و کمیت علوفه بسیار موثر است. در اغلب گیاهان و همچنین در طوقه یونجه نقطه دترمیناسیون وجود دارد که اگر در هر گیاهی از بین برود گیاه دیگر ساقه تولید نمی کند، بلکه پنجه می زند که مناسب نیست؛ چون تنفس بالا می رود و محیط گرم شده و شرایط برای رشد قارچ مناسب می شود. در یونجه هر قدر ساقه بیشتر شود عملکرد بالا می رود. بنابراین برداشت باید از 10 سانتی متر بالای خاک گیرد که به نقطه دترمیناسیون آسیب نرسد. یونجه گیاهی است دگرگشن و گرده افشانی توسط زنبورها صورت می گیرد. عمل گرده افشانی درتولید بهینه بذر بسیار مناسب می باشد.

کاشت
قبل از شخم معمولا 20 تا 40 تن کود دامی به خاک می دهیم. در بهار 10 تا 20 کیلو گرم اوره ( فقط موقع کاشت آن هم در زمین هایی که قبلا بقولات کشت نشده است)- تا 200 کیلوگرم فسفر و در خاک هایی که پتاس کم دارند دادن کود پتاسه بعد از هر چین عملکرد را بالا می برد که تا 180 کیلوگرم می توانیم پتاس بدهیم. کود دامی را بدون صورت سرک هم می توان در زمستان برای جلوگیری از سرما به محصول بدهیم. میزان بذر مصرفی برای هر هکتار 30 کیلوگرم در هکتار می باشد. توجه شود که تراکم بوته پایین باعث افزایش خوش خوراکی و تردی یونجه می شود. همچنین مناسب ترین عمق کاشت 3 سانتی متر می باشد.

داشت
یونجه به دلیل ریشه های عمیق به خشکی مقاوم ولی با توجه به سطح برگ بالا نیاز آبی بالایی دارد. اولین آبیاری را بعد از کاشت به صورت سبک می دهیم، اگر زمین سله بست آبیاری بعدی 3 روز بعد خواهد بود و آبیاری های بعدی بستگی به آب و هوا دارد مثلا در مناطق خشک هفته ای یکبار آبیاری لازم است. غلتک زنی مزارع یونجه در فصل زمستان برای جلوگیری از آمدن طوقه به سطح خاک نیز لازم است.

برداشت
یونجه های کشت شده در اواخر تابستان یا اوایل پاییز را نباید درهمان سال برداشت کرد تا طوقه زمان کافی برای رشد داشته باشد. شرایط محیطی بر روی برداشت یونجه موثر است. در شرایط مرطوب هنگام 10 درصد گلدهی و در شرایط خشک در 50 درصد گلدهی برداشت باید صورت گیرد. برداشت یونجه با دستگاه موور صورت می گیرد و آخرین چین باید موقعی باشد که گیاه قبل از شروع سرما وقت کافی برای رشد کردن داشته باشد (3 تا 4 هفته قبل شروع سرمای شدید زمستانه).

 
درحال بارگزاری