منوی سایت
                                                  چغندر قند(Beta vulgaris-Sugar beet)

گیاهشناسی

چغندر قند گیاهی است دوساله از تیره اسفناج(chenopodiaceae) که به صورت گیاهی یک ساله کشت می شود طی دوره رشد رویشی فاقد ساقه است و به صورت مجموعه ای از برگ های بزرگ افقی (مسن) و برگ های عمودی(جوان)دیده می شود و دوره رشدی 6 تا9 ماه است. ریشه چغندر ریشه توسعه یافته و مستقیم غده ای داشته که سریع رشد می کند و پس از مدتی تا عمق 2 متر در خاک نفوذ می کند و دو ردیف ریشه های جانبی دارند که دو طرف ریشه غده ای می رویند.

کاشت و داشت
حرارت مناسب و اپتیمم برای جوانه زدن چغندر بین 15 تا 20 درجه سانتیگراد است. زمان کاشت مناسب در مناطق معتدل سرد، حدود اواخر زمستان و یا اوائل بهار و به طور کلی زمانی است که خطر سرما و همچنین ریزش برف و یخبندان مرتفع شده و درجه حرارت خاک و هوا برای بذرپاشی و تولید جوانه مناسب و کمتر از 4 درجه سانتی گراد نباشد.کشت به موقع چغندرقند موجب افزایش راندمان ریشه و درصد قند بالا خواهد شد. کشت دیر هنگام بهاره و یا زود هنگام پاییزه ممکن است با هجوم آفات در اوایل دوره رشد و نیز گلدهی در صورت سرد شدن زمستان روبرو گردد. چغندر قند از محصولات پرتوقع می باشد و آماده سازی زمین قبل از کاشت در تولید بهینه محصول نقش مهمی دارد. آماده سازی زمین شامل خاکورزی در زمستان و دیسک سبک در بهار می باشد. این گیاه در کشت مکانیزه و ردیفی محصول مناسبی تولید می نماید. مناسب ترین فاصله ردیف های کاشت50 سانتی متر و طول فارو با توجه به شیب زمین 100 تا 200 متر است. میزان بذر منوژرم مورد نیاز برای هر هکتار 2.5 تا 3 کیلوگرم با قوه نامیه 90 درصد می باشد. فاصله بذور روی ردیف ها 7.5 سانتی متر و عمق کاشت 2 تا3 سانتی متر می باشد.کودهای مورد نیاز قبل از کاشت 350 تا 400 کیلوگرم ازت،250کیلوگرم فسفر و 250 کیلوگرم پتاس می باشد.اولین آبیاری در چغندر قند باید سنگین و بلافاصله بعد از کشت باشد.آبیاری دوم با فاصله کمی از آبیاری اول و کمی سبک تر صورت میگیرد. در طی فصل رشد تنک کردن بوته ها( در صورت استفاده از بذر پلی ژرم) مبارزه با علف های هرز و آفات صورت میگیرد.

برداشت
در زراعت بهاره چغندر قند چنان که کشت به موقع انجام شود می توان چغندر قند را در اواسط پاییز برداشت کرد. با توجه به نوع خاک 15 تا 25 روز قبل از برداشت بایدآبیاری قطع شود. رطوبت خاک نیز در زمان برداشت مهم می باشد. طوقه ها باید حداکثر یک تا دو سانتی متر از بالای ریشه به پایین قطع شود. اگر طوقه بیشتر از این مقدار قطع شود باعث کاهش محصول میشود. جهت برداشت مکانیزه چغندر قند لازم است که چهار عمل برگ زنی، طوقه زنی، خارج ساختن چغندر از داخل خاک و انتقال چغندر به مخزن همزمان انجام گیرد.
درحال بارگزاری