منوی سایت
قارچ کش و باکتری کش حفاظتی از گروه ترکیبات معدنی.
موارد مصرف: شانکر باکتریایی، غربالی درختان، لکه آجری بادام، پیچیدگی برگ هلو


بسته بندی: 1 لیتری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
آخرین پرسش و پاسخ ها