منوی سایت

متالاکسیل قارچ کشی سيستميک از گروه آسیل آلانین است، که دارای اثر حفاظتی و معالج می باشد و برای کنترل بیماری هایی که به وسیله قارچ های هوازاد و خاکزاد در محصولات گرمسیری و نیمه گرمسیری ایجاد می شود، به کار می رود. از موارد کاربرد این سم می توان به کنترل پوسیدگی خیار به میزان 20 تا 25 کیلوگرم در هکتار اشاره کرد.
نحوه اثر: متالاکسیل با اختلال در سنتز RNA ریبوزومی از سنتز پروتئین در قارچ ها جلوگيری می کند و سبب توقف رشد قارچ می گردد. متالاکسیل از طريق برگ ها، ساقه و ریشه جذب می شود.
مديريت کاربرد:
1-کاربرد این قارچ کش در خاک های غنی از مواد آلی، ممکن است نتایج دلخواه را در پی نداشته باشد.
2-کاربرد این قارچ کش به منظور تیمار خاک در صورت مرطوب بودن خاک، بهترین نتایج را در پی خواهد داشت.
3-مصرف متوالی این قارچ کش ممکن است به بروز مقاومت در بعضی جمعیت های قارچ مورد تیمار همراه باشد، بنابراین رعایت تناوب در کاربرد این محصول توصیه می شود.

طريقه مصرف: گرانول های متالاکسیل را به خوبی با خاک گلدان و یا پشته های محل کاشت بذرهای خیار مخلوط نمایید. پس از اختلاط آبیاری توصیه می شود.

دوره کارنس: فاصله بین آخرین زمان سم پاشی تا برداشت محصول 7 روز است.


بسته بندی: 1 کیلوگرمی
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
آخرین پرسش و پاسخ ها