منوی سایت
تبوکونازول قارچ کش سیستمیک از گروه تری آزول ها می باشد که مانع از ساخت ماده ارگوسترول توسط پاتوژن می ود. این قارچ کش قابلیت اختلاط با بسیاریاز سموم و فرمولاسیون ها را دارد و برای کنترل زنگ زرد گندم به میزان 1 لیتر در هکتار به ثبت رسیده است. دوره کارنس این قارچ کش 7 روز می باشد.


 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
آخرین پرسش و پاسخ ها