Author Archives: مدیر ...

محصولات بهرویش

بهرویش سالهاست با پشتوانه تکنولوژی به روز و کار آمد اقدام به تولید کود های شیمیایی، بذر های گلخانه ای و فضای باز با کیفیت بالا نموده است . محصولات بهرویش با توجه به نیاز روز کشاورزان تولید گردیده است و با توجه به وجود گروه تحقیق و توسعه بذر و کود، پشتوانه ای محکم […]