دپارتمان کود و سم 

اهداف اجرایی و چشم اندازها در بخش سم

  1. نهایی شدن فرمولاسیون سم های گیاهی و ارگانیک
  2. شروع کشت بافت و کشت سلولی گیاهان دارویی مورد نیاز در سم و… 

گالری تصاویر

---------------------

کود های پودری و npk مایسا

پودری

سولفات ها و نیترات های مایسا

کود های مایع مایسا

کود-های-مایع

در اینستاگرام بهرویش همراه شما هستیم